Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iritis syphil. twee malen bij voorwerpen kunnen waarnemen, die een onvoorzigtig gebruik van kwikbereidingen, vooral van de Murias Deutoxyd. Hydrarg. (de Mercur. sublim. corros.), b. v. in de Dzondische kuur gemaakt hadden, (hoewel nieuwere Ophlhalmologen zulks ontkennen, op grond, dat deze kwikbereiding in gemelde ziekte vooral moet toegediend worden , en de beste resultaten oplevert). Het is daarenboven zeer algemeen, deze iritis bij dusdanige voorwerpen te zien ontstaan, die sedert lang aan eene min of meer belangrijke venerische ziekte (infectie) lijdende waren, welke ziekte, het zij palliatief, of niet lang genoeg behandeld was, en die dus eene meer algemeene anti-syphilitische geneeswijze ondergaan hadden.

V ersclilj nsel en.

De syphilitische iritis openbaart zich gewoonlijk na de algemeene verschijnselen van andere, vooral catarrhale of rhumatische oogontstekingen, of wel volgt op deze; zij begint met een meestal periodischen tranenvloed en lichtschuwheid, het gevoel van volheid in den oogbal, en eene hevige borende en stekende pijn in het oog, die tegen den avond, 6, 7, 8 ure, aanvangt, tot in den nacht in hevigheid toenemende, en des

Sluiten