Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gelegen heidgevende oorzaken: zijn vermoeijingen of inspanningen van het oog, ontsteking, en onvoorzigtig teruggedreven huiduitslag, plotselijkc weèrsverandei'ingen, en catarrhale invloeden gedurende eene antisyphilitische behandeling, het verblijf in vochtige, koude lokalen of woningen, uitwendige beleedigingen als anderszins.

De Voorzegging.

Eenige Schrijvers schijnen van gevoelen te zijn, dat de syphilitische iritis van al de ontstekingen van den regenboog de minst gevaarlijke zou zijn; ik geloof nogtans, dat zij over het algemeen ongunstig is, en als zoodanig gewijzigd naar het meer acuut of chronisch beloop der ziekte, naar de complicatiën enz.; vooral komt hier in aanmerking, of er tijdig genoeg hulp wordt ingeroepen, de constitutie der lijders, het karakter der ontaardingen, en of de regenboog niet reeds door verzweringen, exsudatiën enz. , gedeeltelijk , vernietigd is geworden. Wanneer er reeds exsudatiën in den oogappel gevormd zijn, dan is het hoogst zeldzaam, dat het gezigt weder geheel hersteld worden kan.

Gtenees-Heelkundige Behandeling'.

Alhoewel de syphilitische iritis gewoonlijk niet met hevige ontstekings-verschijnselen gepaard

Sluiten