Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat, zoo is toch in den beginne, of wel in den acuten staat, eene meer antiphlogistische behandeling noodig, gewijzigd naai- de constitutie, en in verband met de hevigheid der ziekte en de complicatiën in het werk te stellen, eer men tot het toedienen der kwikbereidingen overgaat; de afleidende, zoo wel algcmecne als plaatselijke, bloedontlastingen komen in aanmerking , vooral bij die hevige plaatselijke pijnen cn congestie naar de hersenen. Ik laat de aderlatingen bijzonder aan de voeten verrigten, vervolgens bloedige koppen in den nek, tusschen de schouderbladen, achter de ooren, onder de protuberantia occipital., somtijds bloedzuigers aan de zijden van den hals, aan het onderste gedeelte der wangen, achter de ooren, doch nimmer in de nabijheid van het oog, als het aangedane en ontstoken deel, plaatsen, uithoofde hierdoor meestal eene roodachtige en pijnlijke zwelling, cn zelfs ook kwaadaardige zweren aan deze deelen kunnen ontstaan.

De lijders worden, zoo als reeds is vermeld, en gelijk in ons Hospitaal 't geval is, in luchtige, koele, donkere vertrekken verpleegd en behandeld ; de eetregel (dieet) wordt vooral naar den aardende hevigheid der ziekte ingerigt. Zoodra de ontstekings-toestand heeft opgehouden, moet men terstond overgaan, om de kwikbereidingen (Hiercurialia) onder verschillende vormen toe te dienen,

Sluiten