Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merkelijken tranenvloed en lichtschuwheid, levens pijnen in de voorhoofds- en slaapstreken, vonkeling van vlammen en lichtstralen en soms van vliegen (volgens 's lijders uitdrukking); dc oogappels waren klein, ingetrokken, hoekig, misvormd en onbeweeglijk voor de inwerking van het licht; in den donker, daarentegen, kon hij eenige groote voorwerpen onderscheiden; rondom de cornea was een donkerroode vaatkrans aanwezig; ook konden wij reeds beginnende exsudatiè'n, uit hanekammetjes van eene eigenaardig rood-bruinachtige kleur, in het regenboogvlies bestaande, bij een naauwkeuriger onderzoek, onderscheiden; deze vermelde ziekte-verschijnselen deden ons genoegzaam den meer zaamgestelden ziektetoestand der regenbogen (lrido retinitis syphilitica) kennen.

De voorzegging was, mijns inziens, ongunstig, uithoofde van de complicatie der ziekte, en er bestond tevens tegenaanwijzing tot het doen van algemeene bloedontlastingen, wegens het verzwakt gestel van dezen lijder; ik beschouwde evenwel afleidende plaatselijke bloedontlastingen in dit geval aangewezen, vooral uithoofde van den acuten staat der ziekte: 2 bloedige koppen werden in den nek geappliceerd, den volgenden dag 10 bloedzuigers achter de ooren aangelegd en hebben wij gerevulseerd door warme voetba-

Sluiten