Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crenees-lleelkundige Behandeling'.

Carron du Villards zegt, en met reden, aangaande deze kwaadaardige oogontsteking: »Cette espèce d'Ophthalmie étant promptement désorganisatrice, il importe de lui opposer un traitement excessivement énergique. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point comme sur les dangers

de la maladie Tous sont d'accord qu'il

faut arrêter, enrayer les phénomènes de la suppuration."

Van het gegronde, stellige en tevens door de ondervinding bevestigd wordende gezegde dezes Schrijvers overtuigd, zoo beschouw ik, dat men bij die hevige oogontsteking, zoodra mogelijk, de etterafscheiding of purulenten uitvloed onderdrukken, en, daarentegen, den slijmvloed in de urethra, indien die geheel of gedeeltelijk onderdrukt is, moet zoeken te herstellen.

In het begin dezer ziekte , vooral bij jonge, sterke en bloedrijke gestellen, moet men, zoo als de meeste Oogartsen aanraden, eene meer krachtige antiphlogistische behandeling in het werk stellen. Naar mijn inzien, zou men hiermede dikwijls le veel tijd kunnen verliezen, en is het cauteriseren met het Nitras argent. fus. in substantie vooral aangewezen, teneinde de zoo

Sluiten