Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hevige verettering van het bindvlies en de zoo snel opvolgende ontaardingen van den oogbal, en zelfs de vernietiging van het edel gezigtsorgaan tegen te houden.

Het is van het hoogste belang, op het aangedane weefsel (het bindvlies) een zoodanig hevig inwerkend middel aan te wenden en de zwelling tevens te doen verminderen, en hieraan voldoet geen middel beter, dan de lapis Infernalis in substantie (de Methodus ectrotica vel abortiva.)

Het schijnt dan ook in deze gevallen, immers wanneer de ondervinding de tegensprekende theoriën tot zwijgen kan brengen, dat de Helsche Steen niet alleen als causlicum, en door zijne vernietigende kracht op de slijmvliezen werkt, maar bijzonder door de levenskrachten dezer weefsels, waarmede hij in aanraking komt, op eene eigenaardige manier te wijzigen, alsmede door eene nieuwe soort van ontsteking die de eerste vervangt, op te wekken. Latere Schrijvers raden de cauterisatie na de geheele uitsnijding (excisie) van het aangedane bindvlies aan; anderen eene meer of min sterke oplossing van dezen steen, of die van de sülphas alum. of sulph. cupri enz.

Wij hebben ons echter het best bevonden met de cauterisatie zoodra mogelijk te verrigten, teneinde de plaats hebbende smetstof (infectie) te

Sluiten