Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als verkregen resultaten , in deze kwaadaardige oogontsteking aanprijzen , zonder die geneeswijze evenwel als onfeilbaar te willen opgeven.

27stc Waarneming.

De kanonnier J. N., oud ongeveer 28 jaren, met een nerveus-sanguinisch temperament, overigens gezond en sterk van ligchaamsgestel, zonder gebreken, reeds meermalen aan venerische besmetting geleden hebbende, en sedert ruim 14 dagen alhier in het Hospitaal wegens een kwaadaardigen druiper, en een reeds ver gevorderden syphilitischen uitslag (Syphilides) onder behandeling, had plotseling des nachts eene hevige pijnlijke ontsteking, en wel aan het regteroog, bekomen, zoodat wij hem dadelijk op eene der zalen, in ons etablissement ter behandeling voor de oogzieken ingerigt, lieten overplaatsen. Bij naauwkeurig onderzoek bleek ons weldra, dat wij hier met eene Ophthalinia gonorrh. spuria metast. te doen hadden: de druiper was geheel onderdrukt, de slijmvloed in de urethra op eens opgehouden, en geen de minste pijn of prikkeling daarin aanwezig; hij verzekerde mij, voor zoo verre hij wist, de druiperstof niet op het oog te hebben aangebragt; ook was den vorigen avond de afscheiding en de uitvloed

Sluiten