Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de urethra met stekende pijnen gepaard, nog sterk geweest. Het aangedane oog leverde al de verschijnselen van Ophthalm. Gonorrb. op. Zouden wij in dit geval dus eene ware metastasis, eene verplaatsing van ziektestof (smetstof) , eene metastasische venerische oogontsteking kunnen aannemen, strijdig met het gevoelen van verschillende Ophthalmologen, die verklaren, nimmer deze Ophthalmie te hebben waargenomen, waarbij de slijmvloed in de urethra geheel was onderdrukt (Lawrence, Sanson enz.)? — Ik durf dat vraagpunt niet beslissen, en zal alleen, uit een praktisch oogpunt beschouwd, den gunstigen afloop hiervan mededeelen. Daar in het onderhavig geval, mijns inziens, geene aanwijzing bestond, om krachtig ontstekingwerend te werk te gaan, zoo lieten wij dadelijk plaatselijk verzachtende warme baden toedienen, teneinde vervolgens, door middel van eene Bougie , het slijmvlies der urethra te prikkelen, om, ware het mogelijk, op deze wijze den druiper weder voort te brengen ; inwendig werden warme verzachtende en ligte pisdrijvende geneesmiddelen voorgeschreven , gepaard met een warm verhouden, rust en melk-diè'et. Het aangedane slijmvlies van het regter oog werd inmiddels op de gewone en reeds vermelde wijze gecauteriseerd. Den 2. dag dezer behandeling, na herhaalde malen de Bougie aangewend en de

Sluiten