is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis der heerschende oogziekte in het Nederlandsche leger, en de behandeling er van in het Militaire Hospitaal te Breda van julij 1836 tot julij 1839

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

urethra geprikkeld te hebben, gevoelde de lijder irritatie en jeuking in den pisweg, waarna dan ook weldra de druiper te voorschijn trad; de hevige pijnen, zwelling, lichtschuwheid enz. van het aangedane oog waren ook aanmerkelijk verminderd, alhoewel de etterafscheiding nog bleef aanhouden, zoodat wij opvolgende ontaardingen vreesden, waarom dan ook den 3. dag de cauterisatie herhaald werd; de druiper werd op de gewone wijze onderhouden, en den 8. dag waren alle belangrijke toevallen aan het oog geweken, en alleen met kompressen met koud water behandeld : geene granulatiën of andere naziekten bleven er over. Voor den druiper en den syphilitischen uitslag is eene meer algemeene behandeling voorgeschreven, zoodat hij, na 6 weken onder verpleging te zijn verbleven, geheel hersteld, het Hospitaal den 20. April, 1837 kon verlaten.

28ste Waarneming.

J. B . . ., fuselier bij het 2. Bat. der 8. Afdeeling Infanterie, oud 24 jaren, geboren te Groningen, van een bloedrijk temperamenten sterk ligchaamsgestel, met zeer ontwikkeld spier-, been-en bloedvaten-stelsel, en aan weinige belangrijke ziekten geleden hebbende, werd den 12. Augustus, 1836