Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

unc. i., ook adstringerende oogwaters aangewend, zoo als eene solutio chloruret. calcis, sulphat. zinc. et alumin. extr, saturn. etc. , en veelal het volgende collyrium. Mercur. subl. corr. gr. ij. aq. rosar. et aq. destill. aa. unc. iij. mucil. sem. cydon. unc. sem. vini opii arom. dr. i-ij, of wel het ungt. ophthalmic. rubrum cum opio.

De syphilitische zweren aan de oogleden hebben wij meermalen waargenomen, en vooral bij lijders, die door algemeene syphilis aangetast en aan eene regelmatige kwikkuur onderworpen waren geweest. Eenige nieuwere Ophthalmologen, Lawrence, Carron du Villards enz. meenen het ontstaan van deze zweren meerendeels te moeten toeschrijven, door dat het virus syphiliticum bij voorkeur het huidweefsel en de slijmvliezen aandoet, en deze weefsels zijn ook de voornaamste zamenstellende der oogleden.

De zitplaats der verzwering is meestal het slijmvlies, dat de binnenste oppervlakte der oogleden bekleedt. Deze ziekelijke aandoening is hoogst zelden primitief, daarentegen gewoonlijk secundair.

De zweren, van verschillende grootte en kleur, doen zich gewoonlijk voor onder den vorm van eene graauwachtige donkerroode verzwering, met ongelijke randen en bloedige punten, veelal van een rood ontstoken kring omgeven, waardoor dan

Sluiten