Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Genees-Heelkundige behandeling dezer venerische aandoeningen is genoegzaam dezelfde als voor de syphilitische iritis is opgegeven: Mercurialia, en vooral de Mercur. subl. corr. cum opio, decocta lignor. het decoct Zittmann. etc. gepaard met een spaarzamen eetregel (dieet), en warme verhouding, moeten de hoofdkuur uitmaken ; als plaatselijke hulpmiddelen hebben wij met het beste gevolg het ungt. hydrargyr. cum vin. opii aromat., of wel het ungt. ophthalmic. rubr. cum opio aangewend; — dus: R. Mercur. praecip. rubr. gr. ii-viii.

Axung. porc. recent, dr. i.

Vini opii aromat. gr. x-xx.

M. f. exact. ungt. ophthalm.

S. 2 malen daags ter grootte van eene kleine erwt, de oogleden mede in te wrijven.

Dikwijls waren er afleidende middelen, als bloedige koppen en spaansche-vliegen in den nek, warme voet- en beenbaden met mostaardmeel bedeeld, en drastica noodig; in eenige gevallen moesten wij de overblijvende ongelijke verhevene en verharde punten bij deze zweren, met de nitras. argent. fus. in substantie cauteriseren of aanstippen; zulks leverde de beste gevolgen op.

Sluiten