Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Typhus), met Rheumatismus acutus et chronicus, en sommige chronische huidziekten enz. in verbinding, waargenomen.

VOORBEIIOEDIMS-IMTREGELGIV.

(Prophylaxis.)

JL/e algemeene maatregelen ter vermindering en voorbehoeding tegen de heerschende Oogziekte onder de krijgslieden bestaan, naar wij meenen, vooral

I. Om de nog gezond en bevrijd gebleven militairen voor de ziekte te behoeden, en wel door:

a. alle oogzieken en ook gegranuleerden, met de minste ziekelijke afscheiding van het bindvlies behebt, dadelijk uit de Kompagnièn te verwijderen en naar de Hospitalen en Ziekenzalen te doen opzenden.

b. de Lokalen, Kazernen enz. waar deze militairen verblijven en gehuisvest zijn, zoodra mogelijk, te laten luchten en zuiveren;

Sluiten