Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. voornamelijk ook de meeste zindelijkheid der oogen den militairen aan te bevelen, bijzonder na hunne dienstverrigtingen, wapenoefeningen , marschen enz.;

e. het misbruik van verhittende, prikkelende sterke dranken, onder onze krijgslieden, zoo veel doenlijk , tegen te gaan.

f. Voorts moeten in het bijzonder alle maatregelen, de geneeskundige politie en de algemeene gezondheidsleer (Hygiena) betreffende, en onafscheidbaar van den stand en de verschillende dienstverrigtingen van den soldaat, behartigd en ten uitvoer gebragt worden, zoo als: naauwkeurige visitatiën in de Kazernen door de Officieren van Gezondheid bij de korpsen , de Officieren en OnderOfficieren der week, na gedane wapenoefeningen (Excercitièn), militaire promenades, wachten, marschen enz.

II. Het weder terugkeeren dezer Oogziekte moet men zoeken te verhinderen, door :

a. Ziekenzalen of andere Lokalen te laten inrigten, bijzonder ter behandeling en verpleging van Oogzieken geschikt;

b. geene oogzieken met verlof naar hunne familiën of elders op te zenden;

Sluiten