Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

debère, neque augeri neque minui posse, quia nnllum existit spatium, solito majorem copiam eontinendi, duin si massam normalem diminuere conamur, cadcm, propter pressionem atmosphaerae in reliquam corporis superficiem ponderantis, stalim expleri debet, nunquain igitur congestionern, vera vocis significa tione, adesse.

Ratiocinium istud matheraaticam habiturum essct evidentiaui, si praemissa, quibus nititur, vera essent. Falso vero Jllajori, Consequentiam cadere quoque necesse est.

Cerebrura, nimiruin tninime cranium prorsus implet, pulpaque eerebralis omnino compressibilis est.

Quod primum attinet, ex Cl. Magendii experimentis constat, piam matrem inter et arachnoideam tum cerebralem turn spinalem durante vita existereliquorem, (|uem liquoris cephalorhachidei nomine designat, quique per aperturara ad a'titudinem calami scriptorii ventrieulos cerebri quoque intrat (12). Dislributio hujus liquoris non omni tempore aequalis est, neque copia in omni inviduo eadem. In inspiratione quippe, sanguine a thorace adspirato, sinubusque spinalibus propterea eollabentibus, ad aequilibriuin pressionis restituendum, deorsum fluit, in exspiratione contra, turgeseentibus sinubus spinalibus, versus cerebrum adscendit, ideoque yerum fluxura et refluxum monstrat (13). Quoad quanlitatem vero in singulis individuis notat Cl. Magendie, stratum hujus humoris eo icnuius esse, quomajus encepliali volumen (14). Videmus igitur ex variabili hujus liquoris copia, et inaequali variis temporibus distri— butione, spatium encephalo, ad majus minusve volumen

(12) Cf. Lepons sur les fonctions et les maladies du systcme nerveux, por M. Magendie recueillies et ridigces, par C. James, Paris 1839, Tom. I, p. 65.

(13) Magendie, 1. 1., Tom. I, p. 84.

(14) Cf. I. 1., Tom. I, p. 95.

Sluiten