Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qunmobrem paralysis in opposito eflfusionis latere obtineat, diffieile explicatu est (52). Ne pyramidurn enini decussatione explieetur, irapediteiusdem pliaenomeni praesentia in haemorrhagia cerebelli, licet corporum restiformium nulla obtineat decussatio, prohibent etiam experimenta Cl. magendii, qui séetionem corporis pyramidalis dcxtri supra deeussationis locum paralysi lateris dextri exeeptam Tidit (53).

Causa cur motus voluntarius in paralysibus ut plurimum gravius quam sensilitas et saepe intaeta sensililate deleatur, a doet. van Deen quaeritur, in diversa sensus motusque per funic.ulos spinales eonduetioné (54). Ex experimentis enim viri doet. apparet, post sectionem unius funiculi anterioris medullae spinalis (funieulorum motui inservientiura) motum voluntarium deleri in hoe latere infra sectionis locum : post sectionem vero unius funiculi posterioris (quos funieulos sensilitati dicatos esse novimus) sensilitas etiam in partibus infra sectionis loeum 'superstes est. Hoe vero sequenti modo explieat vir doet:

Constat medulla spinalis ex quatuor substantiis, substantia medullari antica, substantia spongiosa (ad funiculum anteriorem pertinentibus), substanlia gclatinosa et substantia medullaripostica (funiculum posteriorem formantibus) (55).

Opinatur igitur vir doet. nervos sensiles in substantia gelatinosa terminari, atque sensum directione cenlripctali ab illis in substantiam gelatinosam,ab ista in niedullarem postieam, ab hae denique ad punctum eneephali, ubi pcr-

(52) Cf. Cap. II, Sect. II, 5 4, a.

(53) Magendie, 1. 1., Tom. I, pag. 301.

(54) J. van deen. Nadere ontdekkingen over de eigenschappen fan het ruggemerg, bijzonder over den daarin gevondenen zenuw-omloop.

circulatio nervea). Leiden 1839, pag. 49.

(55) I, 1., p. 44.

Sluiten