Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar blijft zelfs geen proza koel,

Daar ontsluit zich het gevoel Uit ondichterlijke boeijen ;

Daar bevalt geen woordenpraal,

Daar spreekt slechts het hart zijn' taal,

Daar doet waarheid ons ontgloeijen.

Heil li, Broeder! — Op uw' baan Lacht u 't blij vooruitzigt aan Van uw' naasten hulp te bieden;

Als de dienaar der natuur Moogt ge 't brandend ziektevuur Door uw' trouwe dienst doen vlieden.

't Zij opregte dankbaarheid Die uw ijvrig pogen beid',

En de Heer verleen' u krachten;

» Hij toch is 't, die allen hoort,

Die vertrouwend op Zijn woord Slechts naar 't goede en eed'le trachten.

L. HERTZVELD. !

Litt. Hum. et Jur. Utr. Cand.

Sluiten