Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Eenen vreemdeling , dien men de wereld inzendt, ien men ehoorlijk van brieven van aanbeveling te voorzien, wil men hem hier en daar introductie verschaffen.

meestal het 7 nlet opgesloten , ofschoon het wel nrr/. 1 ffeval dat dusdanige brieven met een ffot aantal loftuigmgen behoeven te worden opge-

wordt f meThJkJock dat hij , die teveel

pgehemeld, aan de van hem gekoesterde ver-

daar ^ metbeantwoordt, misschien wel cjrootendeels u'! ' °™dat men te van hem verwacht heeft. Men Urn best volstaan met eenige inlichtingen en

ZL'Z'r *f ■*»«»»<"><<* """ ~ denperloon

-ellen „ T, t 0VeH^ ™et men aan

zeiven overlaten. - Fan dit denkbeeld uitgaande,

met Ziïl- 1 VreJmdelinS van duitsche afkomst,

met welken wij onze Hollandse/ie kunstbroeders willen

hem TtS gen' 7Üet hlJ hen Produceren, zonder ondat "r eeni*e 1 eSe^s van onze hand te voorzien , wil L jegenen hurnner ' «>eMe nader met hem mogten

aroot !ienmSnakten ** hoPen ■ d"< hun ™ntal moppn ^"' *(' ' w" m^nsie vooraf reeds eenigzins ™ebben. l^ellcht' met eigenlijk te*doen

Sluiten