Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat er eene longontsteking, eene tuberculosis , een typhus enz. bestaat , weten wij door de ziektekundige ontleedkunde, niet door de kliniek, want verondersteld, dat nooit een lijder aan longontsteking, aan tuberculosis, aan typhus gestorven ware , dan zouden wij slechts weten, dat er menigvuldige groepen van ziekteverschijnselen voorkomen , die wij terstond met verschillende namen aanduiden ; wij zouden echter tot den liuidigen dag nog niet weten, dat er een pneumonisch , tuberkuleus, typheus uitzweetsel , en derhalve eene pneumonie , eene tuberculosis , een typhus beslaat.

En hoezeer verschilt niet de hedendaagsche geneeskundige behandeling van de longontsteking, de tuberculosis en den typhus van die van vroeger, door toepassing van de nieuwste nasporingen van de ziektekundige ontleed- en natuurkunde ?

Welke tercgtwijzingen heeft de kliniek niet ondergaan door de ontleed- en natuurkundige ontdekking van de roode en gele hersenverweeking , den acuten tuberkel der herzenvliezen , de verschillende soorten van hydrocephalus, de gebreken in de klapvliezen van het hart en der groote vaten, de muskaat-, de spek-, de gekorrelde- , de geelgeatrophieerde lever, de heleroplasiën , het neuroma , de gekorrelde nierontaarding, den schurftmijt , de ontsteking der aderen , enz. ? Hoe vele vormen van geestveibijstering , van verlamming , stuiptrekkingen , zenuwziekten , zenuwpijnen , rheumatismus , asthma , metastasen , geelzucht, waterzucht, huidziekten, enz. zijn daardoor opgehelderd , klinisch kenbaar , en voor eene meer gepaste geneeswijze toegankelijk geworden ? Want met een te vereeren schuwheid sluipt uit de digtgeschaarde rijen van bloeddorstige geneesheeren , de een na den anderen weg, de magt- en nutteloosheid van zijn streven tegen de stoffelijke verhoudingen der ziekte erkennend , en tot de overtuiging geraakt , dat in de meeste gevallen eeno eenvoudige, voorzigtige , diaetetische behandeling den lijder het meeste nut aanbrengt.

Wanneer wij de tusschenpoozende koorts , de venerische ziekten , de bleekzucht genezen , zonder de ontleed- en

Sluiten