Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle vijf de zintuigen moeten elkander wederkeerig ondersteunen , het een het andere teregtwijzen, opdat de verrigting van een enkel behoorlijk plaats grijpe. Het oog heeft dikwijls het zintuig van het gevoel , en dit laatste weder het oog noodig , enz , en hieruit volgt de onbetwistbare noodzakelijkheid der oefening en gewoonte voor de verrigting der zintuigen.

De tweede verrigting van de herbenen , de willekeurige beweging , wordt door dezelfde drie bemiddelaars tot stand gebragt als de bewuste gewaarwording. Daartoe wordt namelijk vereischt: de invloed van den wil of een prikkel, die van uit de hersenen op het centrale einde van de beweegzenuw werkt , de beweegzenuw , die de werking van den prikkel geleidt , en de spier in welke zich de werking van den prikkel uitbreidt en in beweging oplost. Zal nu de willekeurige beweging gemakkelijk en doelmatig plaats grijpen , dan moeten deze drie bemiddelaars in overeenstemming met elkander werken.

De hersenen moeten in het bevelen, de zenuw in het geleiden , de spier in het zamentrekken geoefend worden. Slaperigen , beschonkenen en onnoozelen hebben derhalve eenen loggen , onzekeren gang. Spieren , welke zelden geoefend worden , verlammen ; het is natuurlijk om het even of dit door het verlies van de prikkelbaarheid der spier , of door de verminderde geleidingsvatbaarheid van de centrifugale zenuw , of door beide omstandigheden geschiedt.

Spieren die na beenbreuken , inwikkelingen en rheumatische aandoeningen verlamd zijn, worden door oefening weder bewegelijk. Door oefening , leeren wij het eene oog spoedig sluiten , zonder het andere insgelijks te sluiten of het voorhoofd hierbij te fronsen ; het anders onbewegelijke oor in verschillende rigtingen bewegen , het eene oog op een bepaald voorwerp vestigen , en het andere tegelijker tijd binnenwaarts draaijen , de pink uitsteken , zonder daarbij de drie middelste vingers van elkander te verwijderen , de toonen willekeurig bewegen , en met dezelve voelen , voorwerpen vatten ,

Sluiten