Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen bij verschillende zenuwpijnen, de pijnen en trekkingen in verlamde ledematen , de plotseling te voorschijn tredende en even plotseling weder verdwijnende ziekelijke gewaarwordingen bij hysterische vrouwen , het heir van verschijnselen , welke men aan ruggemergsprikkeling toeschrijft, en meer dergelijke ziektetoestanden, kunnen ons voldoende leeren , dal in zeer vele, ja in de meeste gevallen , in welke niet onmiddellijk eene op de peripherie werkende oorzaak der ziekelijke gewaarwordingen en be wegingen kan worden aangetoond , deze niet in de peripherische , maar in de meer verwijderde of centraal-gedeelten der zenuwen moet gezocht worden. Kanker, tuberkels, uitstortingen, verweeking, verettering der hersenen verloopen dikwijls zonder hersen- en neuromata der zenuwstammen zonder plaatselijke verschijnselen; zij verwekken daarentegen, naar de wet der peripherische werking, ziekelijke gewaarwordingen , pijnen , stuiptrekkingen en verlammingen in de aan dezelve beantwoordende peripherische deeleh.

Dat in zoodanige gevallen dikwijls slechts algemeene vermoedens en geene bijzondere bepalingen mogelijk zijn , dat derhalve de zekerheid in de onderkenning bij hersenziekten ook door de wet der peripherische werking verijdeld , of ten minste zeer verminderd kan worden , is gemakkelijk intezien.

8). De wet der reflectie. Wanneer het kittelen van den voetzool lagchen verwekt, moet men aannemen, dat de door het kittelen bewerkte opwekking in den nervus ischiaticus centripetaal naar de hersenen en het ruggemerg wordt voortgeleid , en aldaar niet sléchts' de centraalvezels van den nervus ischiaticus tot werkdadigheid aanzet , maar ook van deze op de centraalvezels van den nervus facialis en op die van de adetnhalingszenüwen overspringt , of overgebragt wordt , en zoo in eene centrifugale rigting die spieren opwekt, die het ademhalen en lagchen bewerken. Deze overbrenging der opwekking van eene centripetale op eene centiifugale zenuw noemt men reflectiebeweging , omdat de overbrenging of reflectie bewegingen ten gevolge heeft. Op gelijke wijze wordt ook de werkdadigheid van centrifugale zenuwen

Sluiten