Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hyperaemie en ontsteking , maar ook door geheel tegenovergestelde toestanden , door armoede en ontmen^in^ van het bloed , en door neurose , kunnen worden voortgebragt , dan zijn wij in staat, vele ziektetoestanden te verklaren, die «ij anders niet ligt zouden hebben vermogen optehelderen. ^ele hersenvliesontstekingen dalen door het licht , hetwelk de algemeene onderkenningsleer verspreidt , van haren aanzienlijken rang tot eene^envoudiae hersenprikkeling af. Er waren , en er zijn nog altijd oeneesheeren, die in iedere hersenprikkeling eene hersenvlies-ontsteking zien, omdat zij het physiologisch verband der hersenen over het hoofd zien , en de algemeene onderkenningsleer der hersenziekten verwaarlozen. Hersenvliesontsteking treedt voorzeker met verschijnselen van hersenprikkeling te voorschijn , maar daarom is niet iedere hersenprikkeling eene hersenvliesontsteking zoo als wij duidelijk genoeg hebben bewezen gezien

Bij de anaemische hersenprikkeling wordt dikwijls tot den laatsten droppel bloed adergelaten, en steeds sterker kloppen de strotslagaderen , steeds onstuimiger slaat het

jS St.efiS kLrac,htiSer wordt d« Polslag, en op den duur ijlt de doodsbleeke lijder. Men kan de ontsteking , niettegenstaande de krachtigste ontstekingwerende behandeling , niet meester worden. De lijkschouwing toont algemeene7bloedarmoede, geen enkel spoor echter Tan ontsteking aan

De algemeene onderkenningsleer leert ons in de aewaande hersenvliesontsteking eene anaemische hersenprikkeling kennen. r

Het moegelijk tandenkriigen der kinderen en de meni<rTuldige tandstmpen , vele gewaande hersenvliesontstekingen bij kinderen vooral wanneer zij met gastrische prikkels gepaard gaan, bij hysterische vrouwen, prikkelbare mannen , bij kunstenaars en geleerden , die door eene enkele aderlating , door eene enkele plaatselijke bloedontlasting , door eene geringe gift van een of ander middel genezen worden , zijn eenvoudig hyperaemische en nerveuse hersenprikkeling. Gaarne laten wij derhalve het altijd gereed staande lancet varen , en bestrijden dusamge hersenvliesontstekingen met eenvoudige en voor den

Sluiten