Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonderheid bij typhus , en in heete huiduitslagziekten waar te nemen. Een rood , opgezet gelaat en kloppende halsslagaders zijn derhalve nog niet altijd zekere kenteekenen van hersenhyperaemie. Op deze wijze is het te verklaren , dal de met zoo vele heete ziekten gepaard gaande congestien naar het hoofd , geene hersenprikkeling en hersentorpor verwekken , dat wij , voornamelijk bij typhus en roodvonk , op verre na niet zoo dikwijls hyperaemien der hersenen in het lijk vinden , als men uit de verschijnselen bij het leven zou hebben vermoed , en dat de verschijnselen van hersenprikkeling en hersentorpor in deze ziekten, in de meeste gevallen gevoegelijker aan de werking der bloedsontmenging , dan aan die van de hersendrukking door hyperaemie moeten worden toegeschreven.

Doordien de vaten der hersenen en van hare vliezen aan het indringend bloed eenen tijd lang wederstand bieden , ontstaat er eene snellere slrooming van het bloed door dezelve , en ten gevolge van deze eene snellere stofwisseling , waarvan wederom eene verhoogde werkdadigheid der hersenen het gevolg is , die spoedig als eene abnormale reflectieverrigting inet de verschijnselen van hersenprikkeling optreedt.

De eerste gevolgen van de hyperaemie der hersenen zijn derhalve : hoofdpijn , zinsbegoochelingen , ijlen.

Deze verschijnselen zijn niet uitsluitend aan de hyperaemie eigen ; kinderen en volwassenen , met prikkelbare hersenen , ijlen reeds bij de geringste koortsbeweging. Dit bewijst , dat de verschijnselen van hersenprikkeling reeds enkel door den snelleren omloop van het bloed kunnen worden voortgebragt , ofschoon men niet mag over het hoofd zien , dat ook eene veranderde bloedsmenging het hare daartoe bijdraagt , daar anders verschijnselen van hersenprikkeling ook bij die uitwendige congestien naar het hoofd moesten worden waargenomen , die door sterke ligchaamsbewegingen , dansen , zingen , enz. , worden opgewekt en zonder koorts verloopen.

Is de tegenstand van de haarvaten der hersenen overwonnen , dan wordt de bloedsomloop in dezelve vertraagd , het bloed hoopt zich op , doet de hersenen z.wellen en

Sluiten