Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingespannen nadenken , uitspattingen en zelfbevlekking , uitgeputte mannen , en hysterische , menstruerende vrouwen , enz. , waarnemen.

Partiele hyperaemien zullen, wanneer zij inde onmiddellijke nabijheid van ontstekings- en apoplectische haarden , van kanker, tuberkels en andere pseudoplasmata voorkomen , doorgaans volstrekt geene , onbeduidende of slechts partiele verschijnselen , omschreven hoofdpijn , storingen in enkele zintuigelijke en geestverrigtingen , stuiptrekkingen en verlammingen in enkele spieren of spiergroepen , te weeg brengen , en dan eerst de hersenwerkdadigheid in haar geheel aandoen , wanneer de hersenen vroeger reeds gezwollen en dus in omvang toegenomen waren, zoodat zij door de bijkomende partiele hyperaemie eene sterkere drukking ondergaan.

Men mag echter geenszins aannemen , dat uitgestrekte hyperaemien van het zachte vaatdies en der hersenen , omdat zij eene gelijkmatige drukking op alle hersendeelen uitoefenen , in ieder geval dezelfde verschijnselen zullen voortbrengen. Veeleer volgt uit de van de wet der oefening en der gewoonte afhankelijke betrekkelijke ontwikkeling van dezelfde hersendeelen bij verschillende menschen , dat zelfs de gelijkmatige drukking op alle hersendeelen , zeer ongelijke werkingen kan ten gevolge hebben , zoodat nu eens de gewaarwordingen , de willekeurige beweging of het denkvermogen , dan weder het gezigt of het gehoor , de spieren der ademhaling of die van "den romp , of wel het geheugen of de wil , enz. , door deze drukking bij voorkeur worden aangedaan.

De vasculaire hyperaemie der hersenen heeft geene uitstorting ten gevolge. Hierdoor verschilt zij , uit een ontleedkundig en klinisch oogpunt, van de exsudative hyperaemie en de ontsteking.

Zoowel bij de exsudative hyperaemie als bij de ontsteking, zijn uit een ontleedkundig oogpunt, twee tijdperken te onderscheiden : dat der bloedophooping , waartoe wij ook de stasis brengen , en dat der uitstorting. Het tijdperk der bloedophooping geeft zicli bij het leven , wanneer namelijk de hyperaemie niet van

Sluiten