Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten gevolge van deze , bloederige , voor het grootste gedeelte echter weiachtige uitstortingen in het weefsel der hersenen en van derzelver vliezen worden voortgebragt , van welke ter behoorlijker plaatse sprake zijn zal.

Voorts wordt tot het ontstaan van bloedopstijging naar het hoofd aanleiding gegeven door de vorming van tuberkels, hydatides , kanker, door apoplectische haarden en kysteil.

De roos van het aangezigt geeft des te eer aanleiding tot congestie naar het hoofd , hoe uitgebreider en heviger de haar vergezellende koorts is. Hetzelfde geldt van alle aan het hoofd voorkomende hevige ontstekingen , van eczema en andere ontstekingachtige huiduitslagen in deze streek.

Typhns, roodvonk , mazelen, pokken en andere heete huiduitslagen verwekken wel is waar niet zelden bloedopstijging naar het hoofd , doch niet zoo menigvuldig , noch van eenen zoo ontstekingachtigen aard , als men geneigd is te gelooven. Wij meenen op deze omstandigheid te moeten opmerkzaam maken , omdat van dezelve de aanwijzing tot eene rationele geneeswijze wezenlijk afhangt. Roodheid van het gelaat, turgor , kloppen van de halsslagaderen , versterkte hartslag en koorts zijn nog geene bewijzen voor hersenhyperaemie , zelfs wanneer zich hierbij verschijnselen van hersenprikkeling en hersentorpor voegen. Dit is inzonderheid en vooral het geval in typhus en roodvonk. Zoo wel typhus als roodvonk berusten op eene ontmenging van het bloed , tegenovergesteld aan die , welke ontsteking voortbrengt. Vezelstof en bloedrood ondergaan eigenaardige veranderingen en nemen langzamerhand af. Wij nemen derhalve in de eerste dagen van typhus en roodvonk eene hevige roodheid van het gelaat waar ; het kan ons echter niet ontgaan , dat deze roodheid bij typhus naar het loodgraauwe en bij roodvonk naar het donkerroode zweeft. Zoo wel aan typhus als aan roodvonk ligt adynamie ten grondslag. Men voelt wel is waar de hoofd- en halsslagaderen kloppen en het hart onstuimig slaan , niet echter omdat de systole krachtiger is , maar omdat , ten gevolge van den adynamischen toestand , de

Sluiten