Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de ondervinding geleid, maar ook op physioWische gronden, zeer hebben geijverd , hadden wij daarmede

betr,». el ■ hi"r aiie

,7! r£e.Dneur dei®lT® TeeIeer als een onschatbaar middel , tot hetwelk zelfs degenen dikwijls genoodzaakt zijn hunne toevlugt te nemen , die iedere bloedontlasting afkeurende, alles met specifieke middelen meenen te unnen gjenezen. Wij ijveren slechts tegen het misbruik van de algemeene en plaatselijke bloedontlastingen aan hetwelk men zich heden ten daae bii blo^nn.." '•

naar het hoofd nog steeds schuldig maakt.

inzonderheid tegen de herhaalde aderlatingen bij de Se beroerte veroorzakende en vergezellende congés ien ^aaï het hoofd tegen de bloedontlastingen zondek „de „

«ar Eïrfc

typhus, 10 het al.emeen tegen de ligt.aardioheid

iJTn, tCger! 31 deze bIoedontlastinaen niet slechts omdat de ondervinding ons seleerd hpJ'ri 'ï

overbodig zijn, maar omdat SyZt lenwefe„th Vï

oogpunt „iet geregtvaardigd kunnen worden ïmdat

bloedontlastingen, om ligt te beseffen redenen' int l

b'lThV j0'!"1" «» h«' o™migtS™°,ve1

ópwekkei diee'd 1°'°? ' 0m<l" '«alen

sP'onlelijk4 , ,es;: ^TeSe'^Xi tlt.lT

IeS„iZ bf tedPl"tee''ik6 hi

eazuigers, b,j teedere personen en kinderen , zwakte

Sluiten