Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spinnewebsvlies primitief en hevig , en laat ook zelden uit bindweefsel bestaande of vezelstoffige schijnvliezen aan de binnenvlakte van het harde hersenvlies achter.

Zoowel de primaire als secundaire ontstekingen van het parietale gedeelte van het spinnewebsvlies bestaan doorgaans op zich zelve, zonder dat het hersenbekleedend gedeelte in dezelve deelt, en slechts hoogst zelden worden beide platen door schijnvliezen aaneengehecht.

De ontstekingen van de hersenbekleedende plaat van het spinnewebsvlies zijn ook in zoo verre zelfstandig, als zij het weefsel van het zachte vaatvlies niet merkelijk aandoen , en als omgekeerd ontstekingen van het zachte vaatvlies liet weefsel van het hersenbekleedend gedeelte van het spinnewebsvlies gewoonlijk onaangetast laten.

Aanmerkelijke verdikkingen van het de hersenen bekleedend gedeelte van het spinnewebsvlies, vergroeijing van hetzelve met het parietale blad , verstrooide uit bindweefsel bestaande of vezelstoffige uitstortingen in den vorm van gladde of vlokkige eilandjes , van uitgebreide schijnvliezen, van beenplaten, zijn de voortbrengsels dezer ontsteking.

Etterige uitstortingen komen op het parietale gedeelte slechts bij zeer hevige traumatische ontsteking van het harde hersenvlies voor, en op het cerebrale gedeelte gewoonlijk slechts bij hevige ontsteking van het zachte vaatvlies; een tuberkuleus uitzweetsel neemt men nimmer waar.

De ontstekingen van het spinnewebsvlies met hare voortbrengsels komen uitsluitend aan het bolle gedeelte der halfronden voor , terwijl zij naar de basis van den schedel steeds aanmerkelijk afnemen.

De ontsteking van het spinnewebsvlies komt ingevolge de ziektekundig-ontleedkundige nasporingen menigvuldig voor. Daar zij echter bedaard verloopt , en op zich zelve hoogst zelden doodelijk is , vinden wij in het lijk dikwijls hare overblijfsels , doch zien bij het leven even menigvuldig hare verschijnselen over het hoofd.

De hevige drukkende hoofdpijnen, met ligte hersenprikkeling en hersentorpor, die vele ontstekingen van het

Sluiten