Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bepaalt en alles van hetzelve afleidt, hetgeen ooit aan liet ziekbed door hem wordt waargenomen , en dit niet verlaat, voor dat de lijder óf genezen, óf den laatsten snik gegeven heeft, hij slechts zal in staat zijn de meningitis naar wetenschappelijke grondbeginselen te behandelen , want slechts een zoodanige geneesheer weet wat hij doet! '

Wat is nu echter inoeijelijker , verdienstelijker, eervoJJer en nuttiger een symptomatisch of een zoodanig physiologisch geneesheer te zijn ? Kan de geneeskunde wanneer zij naar de physiologie wordt uitgeoefend ooit in die mate in de handen van onwetende leeken geraken , als nu de zoogenaamde specifieke geneeswijze reeds geraakt is? Is er bij deze laatste wel nog iets anders noodig dan eene alphabetisch gerangschikte naamlijst van verschijnselen en geneesmiddelen, om te kunnen genezen : Kan het aanzien en de welvaart van den geneeskundigen stand , kan het vertrouwen in de wetenschap van de zijde des publieks meer dalen , dan door de specifieke geneeswijze, die heden met gevold wordt aangewend, morgen echter als nutteloos instort" en de geheele wetenschap in miskrediet brengt ? Of is de physiologische geneesheer misschien daarom" minder nuttia noodig en achtenswaardig, omdat hij eenvoudiger sneller en zekerder geneest ?

Ik meende deze opmerkingen niet te mogen achterwege Jaten, ten einde diegenen, welke zich misschien over de eenvoudigheid van de naar de physiologie ontwikkelde therapeutische behandeling van de meningilis verwonderen zouden , volkomen gerust te stellen.

Sluiten