Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rondom denzeben gepaard gaan, zullen, in den beginne

gedurende het beloop of op het einde, door ijfen en sJaapzucht vergezeld zijn. J

Doch ook encephalitides met kleine ontstekinashaarden nnen ze s, zonder dat deze voorwaarden gelijktijdig

t6n geV°,ge hebben' wanneer zij zeer prikkelbare hersenen , met zeer voor geleidino-

vatbare en in den innigsten zamenhang met elkander

bH kfnderen sevo^ ' Z°° als WiJ inzo«derheid

ij kinderen , gevoelige vrouwen en mannen waarnemen

Dat deze storingen in de geestverrigtingen ook on A

spraak niet zonder invloed kunnen blijvfn , maar dt

men nu eens eene tot den hoogsten top ges e*en La

neemt' .7^7 ^ V°lkomene sP^eloosheid ££ ïc o^r SLrl "aaU"'e betrfkkin» ' welke er tusrchen bestaat g ge" de werktuigen der spraak

oorlbrengen rerreweg menig,■ nldiger storingen der fin

Z&lh?zs,'"sVe° er°'e°l,ebbc" • d«

schadelijkheden , welke wel is waar de hersenzelfstan

:p

zefve'staande dehofke/er"'g^gen , hoe op "zich

o.t -r4ui „:?rSissh-r:ïï;ü r

meenschappelijke, al is het dan ook gewijlde vlrr'iJ ' van het voorstellingsvermogen uitmaken ° en dus° to? de verngtingen van de ziel behooren. Wij zien dan

ginge^n "der hersenen SC'^'le ' b«"

13

Sluiten