Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het zachte vaatvlies vast , en breidt zich van daar

A?: S sxrïïi:?—»bc-

bijliggende hersendeelen uit, en doordringt ook ten "T van hare droppelvormig v oeibare teaa^W Se\°lge

plaats Sd hetK''" ■iedere bin"en de «hedelholte hersenen Indien wij0 !loi' is drukking op de

aannemen als beslaande uit 'i + J + ^da'nTaïb' "''"''""i8 baar uitoeetsel de geheele drukkend^ kraehl 1+T+°,

ssj jmi tisï: H

/= v" en y6 d WOrden °vergebragt. Stellen wij

de drukkende krach.'V» ~ f" Ti'

achtige „Us.orting „„ ,JelHll ™-

zijn In het gegeven geval zal dus a bij een stolbaarTit

dó™ dtTbê ",a" <^T-" « I

™'ts ii%

twi^n1^ UllSt0rlin«" Het Tyl" derhalve niet "té bT :T

t-f ïh- «Es

lelijke hydrocephalien in'he, hjk M.reffe ""teikêT;

zlZriSl t ,err!SlinS der hersenen .eertg ragt, of zich als zoodanig te kennen gegeven hadden

.en m„„e Cen B™o.gedeelte dend™, ïï dttwjjü

Sluiten