Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chymateuse vloeistoffen , krijgt de geheele huid eenen Maauwaehtig-witten tint, en met ziet enkele aderen van het hoofd en het aangezigt , de vena frontalis magna , supraorbitahs , nasalis externa , sterk opgevuld door de huid schemeren ; Ja zelfs de aderen van het oo* zijn

h2bi:";r;e,i,de ge"eele

flP5,et,tde ?e or,erhand nemende ophooping van tot vorming geschikte lymphe in de haarvaten en in de weefsels8 inzonderheid in die van de huid, zwellen de neus en de

vaTheï Tn'nfT " krCa üit&estorte stoffen °P ^ huid lirhen P e" 1 aan8eziot' in den vorm van

, ' CC'eiina ' lnpetigo te voorschijn. Daarbij schrijdt overvoeding van de vvatervaatsklieren al langer hoe meer voort, en men vindt de hals-, lies- oksel- en ook andere huidklieren meer of minder gezwollen

lioe hoogeren graad echter de overvoeding van de watervaatskl.eren bereikt heeft, des te gebrekkiger wordt

bewerktuigfng^311 ^ weefsels - van de geheele

De vroeger rekbare , gladde en aan sappen rijke huid wordt nu flets, ruw en wankleurig, de neusgaten worden met korsten bedekt, het hoofdhaar kleeft te zamen

tLentaaF0k0riVl°ed t6n fT°lge Va" eiwitaard%e uitzweetingen. Enkele overvoede watervaatsklieren gaan in ont-

,tek'„s o,et d. i. he, i„ ?Jtoblas,e°°'a

gaat, daar het tot geene volkomene celvorming geraken

n in onvolkomene Iiorrelhoudende cellen, of in etter-

bgchaampjes of wel in versteening (Verkreidung) over

nadat het vloeibare gedeelte van den etter opgeslorpt gewor-

dikw ih " \ , l°nUVikkelefl zich de netklieren tot eene dikwijls aanmerkelijke grootte, en de hard op het gevoel

kolos's 'l met 2 PfhJke buik ljereikt daardoor eenen kolossalen omvang I„ dezelfde mate teeren echter het

aangeZlgt en de ledematen af; de huid wordt bloedledig, wel! !" 5e"7e'd 6n het "oeger welgevoede en

r&Etfï gk:anadd.vertoont het beeld van Se

16

Sluiten