Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en weiachtige bloedsmenging ter voortbrenging van de hydrocephalie in eene omgekeerde verhouding tot elkander staan, en wel in dier voege, dat er eene des te geringere nyperaemie noodig is , hoe sterker de weiachtige bloedsmenging ontwikkeld is en omgekeerd. Men begrijpt dus, dat de secundaire hydrocephalus acutus ook daar ontstaan kan , waar de weiachtige bloedsmenging in mimmo aanwezig, en door geene verschijnselen klinisch kenbaar is , wanneer de hierbij in het spel zijnde hyperaemie aanmerkelijk en aanhoudend genoe» is hetgeen inzonderheid bij werktuigelijke hyperaemien , bij welke het terugvloeijen van het bloed" door de aderen gestoord is dikwijls het geval zal zijn. De secundaire hydrocephalus moet diensvolgens voornamelijk bij kinderen en grijsaards voorkomen , bij kinderen , omdat de stolbare bestanddeelen van het bloed nog niet in behoorhjke hoeveelheid gevormd , bij grijsaards, omdat ten gevolge van het voortschrijdende involutieproces de stolbare bestanddeelen van het bloed aan het afnemen zijn ,

heerschen 6 eïtractive sl°ffen, zouten en wei voor-

In den kinderlijken leeftijd kan dan ook iedere hyperaemie , hetzij zij door tandprikkels , verhitting , verou mg , stoiingen in de spijsvertering, zoogenaamde gastrische, rheumatische, catarrhale koortsen, enz., ontstaan is ligt hydrocephalus acutus verwekken ,. en wij noemen dezen hydrocephalus acutus eenen secundairen, omdat dezelve door de hyperaemie is voortgebragt en met zou ontstaan zijn, wanneer de hyperaemie verhinderd of bij tijds onderdrukt geworden ware

Lenen zeer gewigtigen invloed op de pathogenie van den secundairen hydrocephalus acutus oefenen de heete huiduitslagen uit, in welk opzigt roodvonk, daar zij reeds op z.ch zelve de weiachtige bloedsmenging bevordert, de. eerste plaats bekleedt.

Ontstekingen met uitstortingen van grooten omvang , inzonderheid die van het borstvlies en de longen , geven dikwijls op lederen leeftijd aanleiding tot den secundairen hydrocephalus acutus, niet slechts, omdat zij hyperaemien

Sluiten