Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koude omslagen verreweg het meeste doen ; daar wij in der daad zien , dat vele hyperaemien zonder bloedzuigers snel worden verwijderd , en daar uit de pathogenie van den hydrocephalus acutus ontegenzeggelijk volgt, dat verkwistende bloedontlastingen door het voortbrengen van eene weiachtige bloedsmenging den hydrocephalus eer bevorderen dan voorkomen.

Nog steeds wordt de calomel, dat algemeen toevlugtsmiddel bij alle hersenziekten, ook bij den hydrocephalus op hoogen prijs gesteld , nog steeds worden tanden en weeke deelen van de mondholte vernietigd , nog steeds wordt aan de waarde van onze heilzame wetenschap door eene zoodanige dolzinnige handelwijze wezenlijk te kort gedaan , en toch heeft noch de waarneming de werkzaamheid van dit middel buiten allen twijel gesteld , noch is dezelve physiologisch te bewijzen. Het nut van de digitalis , de squilla en de arnica , van de puistverwekkende zalf en het mutsje van taf in het uitstortingstijdperk , is meer dan raadselachtig, en vindt nog slechts eene verdediging in den eerbied , welken men koestert voor al hetgeen oud is en van onze voorouders afstamt!

Sluiten