Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en door het neerdrukken van de basis der hersenen ondergaat , zijn de oorzaken , waarom ook de van dit middelpuntswerktuig uitgaande bewegingen aan menigvuldige storingen onderhevig zijn ; van daar dat tetanische toevallen , paraplegie, verlamming der sluitspieren en dien ten gevolge onwillekeurige stoelgang en pisloozing , aan de orde van den dag zijn. Dat onder deze omstandigheden , wanneer de hersenen zoo gebrekkig ontwikkeld en de verrigtingen van het sensorium zoo zeer onderdrukt zijn , ook de geestverrigtingen lot geene behoorlijke ontwikkeling kunnen geraken , spreekt van zelf, en de hydrocephalicus vertoont ons dikwijls het beeld van de volslagenste onnoozelheid.

De aangeboren hydrocephalus levert ons inzonderheid het bewijs, hoe groot eene drukking en rekking , en ■welke werktuigelijke en scheikundige beleedigingen de hersenen kunnen verdragen , wanneer deze slechts allengskens op haar inwerken en hoe weinig afhankelijk het zenuwknoop-zenuwstelsel van de hersenen is ; want eensdeels treden de zoo even opgegeven storingen in de verrigtingen der hersenen, zelfs bij eene aanmerkelijke waterophooping in de hersenholten , niet altijd , of ten minste in eenen verreweg geringeren graad te voorschijn , anderdeels blijven ademhaling , spijs— verteering en voeding zoo onaangetast , dat de hydrocephalicus zijn waterhoofd tot den leeftijd van den knaap en den jongeling , ja zelfs tot den rijperen mannelijken leeftijd met zich ronddraagt.

Op deze wijze is het mogelijk , dat de den hydrocephalus teweegbrengende anomalie in de voeding, verwijderd is, in plaats van wei hersenmassa voortgebragt, en de schedel langzamerhand verbeend wordt ; ja zelfs kan de vorming van hersenmassa in eene volslagen woekering der hersenen overgaan en de hydrocephalus in overvoeding der

hersenen eindigen.

Hetzij nu echter de hydrocephalus op deze ol gene wijze eindigt, altijd zal dezelve eenen in het oog loopend grooten schedel nalaten. Men mag voorzeker niet iederen grooten schedel als het overblijfsel van eenen genezen

Sluiten