Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven uit hoofde fan belette innervatie door het verloren gaan van een gedeelte der hersenen en uit hoofde van gebrek aan oefening van de door verlamming aangedane ledematen, zwakte en gevoeligheid in dezelve over, van daar de onzekere gang van door beroerte getroffenen ' nog vele jaren lang daarna, de pijnen na iedere inspanning, de rheumatische aandoeningen na iedere weersverandering , het mierenkruipen, het zoogenaamde inslapen en dood zijn van de verlamde ledematen , enz.

Bij het uitteren voegt zich verharding van de hersenen , welke des te uitgebreider is, hoe uitgebreider of talrijker dé apoplectische haarden, en hoe heviger de opvolgende hersenontsteking was. Stompzinnigheid , zwakte van geheugen , onnoozelheid, prikkelbare gemoedsstemming, even al" bij het kind, lagchen of weenen zonder oorzaak, algemeene spierzwakte, zijn de natuurlijke gevolgen van deze zamenmenkrimping of van het voor den tijd verouderen der hersenen.

^an het hoogste gewigt is de door verlies van zelfstandigheid na het sluiten van de apoplectische kyste ontstane ledige holte in den schedel. Want deze brengt nieuwe hyperaemien en nieuwe aanvallen van beroerte te weeg; van daar de sedert duizend jaren gedane klinische waarneming, dat beroerten zoo ligt terugkeeren.

Dat aderspattige uitzetting van de vaten der hersenen aanleiding geeft tot hyperaemie der hersenen, en dus tot periodieke hoofdpijnen, duizeligheid, zinsbegoochelingen, tot hydrocephalien en nieuwe aanvallen van beroerte , is uit hare physische werking te verklaren en wordt bij,' in het herstellingstijdperk van beroerte verkeerenden , dagelijks bewaarheid.

"Voor dat wij nu tot de pathogenie van de beroerte overgaan, willen wij nog bij enkele klinische eigenschappen van dezelve , welke niet reeds uit de ontleedkundige eigendommelijkheden van den apoplectischen haard zijn afgeleid , stilstaan , en tevens , voor zoo ver het met het doel van deze verhandeling kan strooken , op het verschil opmerkzaam maken, hetwelk er tusschen de beroerte en de ontsteking der hersenen bestaat, daar

Sluiten