Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelloosheid, koude, stijfheid in de ledematen enz. als voorboden van de beroerte voorkomen , terwijl z[j desniettemin inderdaad tot de niet erkende encephalitis behooren. r

Zeer dikwijls ontstaat de beroerte ten gevolge van het begonnen involutieproces op gevorderden leeftijd ten gevolge van het voor den tijd verouderen, van maras'mus a rophie , van het uilteren der hersenen , van de hierdoor te weeg gebragte ledige ruimte in den schede] en de daardoor voortgebragte , van tijd tot tijd terugkeerende , bloedopstijgingen naar de hersenen. Het is derhalve aan geenen twijfel onderhevig, dat eene reeks van verschijnselen aan de beroerte kan voorafgaan. Het is echter evenmin aan twijfel onderhevig , dat deze verschijnselen tot het uitteren der hersenen en niet tot de beroerte be-

hooren , welke geenszins noodzakelijk na dezelve volaen moet. o

Kleine apoplectische haarden worden niet zelden afgezet , zonder verschijnselen van beroerte te weeg te brengen. Zij brengen intusschen, tengevolge van de vormin» eenerkyste en van de gedeeltelijke atrophie der hersenen° eene reeks van verschijnselen voort, welke dikwijls met eenen nieuwen aanval van beroerte eindiot. Deze verschijnselen maken, daar de eerste aanval van beroerte niet erkend kan worden, de voorboden van den tweeden, te erkennen aanval van beroerte uit, terwijl zij toch eigenlijk tot den eersten behooren. °

Eene andere aanleidende oorzaak voor de beroerte is de aderspattige uitzetting van de vaten der hersenen. Deze brengt van haren kant van tijd tot tijd hyperaemien en daarvan afhangende verschijnselen voort, welke , strenogenomen , gevolgen zijn van de aderspattige uitzetting en geenszins voorboden van de beroerte, en dus ook niet steeds met deze eindigen.

Een kleine apoplectische haard , of ook meerdere kleine aarden, bestaan dikwijls dagen lang, en brengen, juist

hPhh Z'J l i'? ZlJ1 j"./enn5e bloedingen ten gevolge a i ? 'j ecllts onbeduidende storingen in de hersenwerkdadigheid te weeg, voordat zij zich tot eenen grooten

Sluiten