Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de beroerte zijn drie omstandigheden aanwezig , welke in staat zijn , in het oog loopende en standvastige veranderingen in den pols voort te brengen :

1). De overvoeding van de linker hartekamer, eene van de menigvuldigste pathogenetische oorzaken van de beroerte. Niet zelden is , met de overvoeding van deze kamer , ook eene insufficientia van de valvulae seminulares aortae gepaard. De overvoeding van de linker hartekamer brengt eenen sterken en versnelden, de insufficientia van de valvulae semilunares aortae eenen trillenden pols voort.

2). De afzetting van den apoplectischen haard , bij uitstek in de beddingen der gezigtszeriuwen en de gestreepte ligchamen. Physiologische proeven hebben namelijk ondubbelzinnig aangetoond , dat prikkeling van de beddingen der gezigtszenuwen en van de gestreepte ligchamen , van het centrum semiovale Yieussenii, van het corpus callosum en den fornix de bewegingen van het hart opwekt. liet kan derhalve aan geenen twijfel onderhevig zijn , dat aanhoudende drukking of vernietiging van deze hersendeelen de bewegingen van het hart langzamer maken of geheel moeten verlammen.

3). De drukking, aan welke , door hyperaemie en bloeduitvating , de hersenen in haar geheel , inzonderheid echter de de beweging van het hart bemiddelende nervus vagus, met den voorsten tak van den nervus accessorius is blootgesteld.

Uit deze physiologische eigenschappen van de beroerte volgt wel , dat men voor den aanval van beroerte zeiven zeer dikwijls eenen sterken, vollen , normaal menigvuldigen, niet zelden trillenden pols waarneemt , na den aanval echter eenen aanmerkelijk vertraagden en kort voor den dood , wanneer de verlamming zich van de hersenzenuwen op de zenuwen van het zenuwknoopstelsel heeft voortgeplant , eenen versnelden , dikwijls bevenden pols zal waarnemen. Een sterke, volle, trillende pols, ia verband met hoofdpijn, verdooving, duizeligheid, oorsuizen, flikkeren voor de oogen , dubbelzien ,°zijn dus op physische gronden berustende voorboden van eenen aanbal van beroerte , welke des te meer opmerkzaamheid

Sluiten