Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exquisita waar. Weinige weken daarna verdwenen alle verschijnselen van beroerte tot op een gevoel van koude stijfheid en zwakte in de ledematen der linker zijde en de lijderes scheen dagelijks in beterschap vooruitteoaan. Allengskens vertoonden zich echter weder halfzijdige"verlamming aan de linker zijde , omschreven pijn aan het achterhoofd, stompzinnigheid, groote spierzwakte en veranderde gemoedsstemming , en zij stierf eenige maanden na den eersten aanval , uitgeput en vermagerd , onder meer en meer toenemende aanvallen van dyspnoe. Op het lijk vonden wij , behalve hypostatische ontsteking en oedema der longen , op het regter bolle gedeelte van de "roote hersenen eenen meer dan eenen daalder grooten roestkleurigen , gedeeltelijk gesloten , en dus reeds' in den toestand van kyste overgeganen apoplectisehen haard , met bleekroode , brijachtige verweeking van de bastachtige zelfstandigheid, welke zich intusschen ver buiten de orenzen van den apoplectisehen haard uitstrekte. Het kan wel zijn dat in dit geval de hersenbloeding het primaire en de encephalitis het secundaire lijden uitmaakt , men kan echter des te minder iets daartegen inbrengen,' wanneer wij de stelling omkeeren en beweren, dat" de'encephalitis het primaire , en de hersenbloeding het secundaire lijden was , daar het verdere beloop van dit oeval geheel met dat van de encephalitis overeenkwam , "daar eene der gewigtigste pathogenetische oorzaken v'an de beroerte , de overvoeding van de linker hartekamer ontbrak , en daar het onbetwistbaar zeker is , dat encephalitis zoowel in het begin, als gedurende haar verder beloop niet zelden met hersenbloeding gepaard gaat. In ieder geval kan de bewering van die ziektekundige ontleedkundigen , welke de peripherische beroerte voor eene phenphensche hersenverweeking houden, in sommige gevallen juist zijn , en door de medegedeelde gevallen een niet ligt te wederleggen bewijs vinden.

Reeds de omstandigheid , dat er zoowel eene peripherische beroerte , als eene peripherische encephalitis bestaat , pleit voor de ontleedkundige verwantschap van beide. Wij hebben vermeld , hoe weinig de hersen-

Sluiten