Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als wij echter vele aanvallen van beroerte waarnemen , welke binnen weinige dagen of weken bijna zonder spoor natelaten , weder verdwijnen , dan moeten deze doorgaans slechts als van hyperaemie , zoogenaamde vasculaire apoplexie, hoogst onbeduidende bloeduitvatingen of ecchymoses , niet echter als van eene wezenlijke uittreding van het bloed uit de vaten of van apoplectische haarden afhankelijk beschouwd worden. Want al hebben wij ook opgegeven , dat aanmerkelijke apoplectische haarden van de grootte eener hazelnoot en daarboven, in de halfronden van de groote en kleine hersenen , en dat eene primaire bloeduitstorting in de hersenholten in een geval, bijna zonder eenige verschijnselen , verliepen , kan zulks slechts als uitzondering gelden , en slechts dan plaats hebben , wanneer de aan het buiten de vaten treden van voorafgaande hyperaemie zeer onbeduidend was en het bloed uittreden van het bloed uit de vaten zelf daarbij zeer langzaam plaats had. Doorgaans moeten wij veeleer aannemen , dat zelfs onbeduidende apoplectische haarden . daaraan dezelve gewoonlijk eene aanmerkelijke hyperaemie voorafgaat, en daar zij snel ontstaan, en dus aan de hersenen den behoorlijken tijd om zich naar dezelve te voegen , niet toestaan , aanmerkelijke storingen in de hersenverrigtingen ten gevolge hebben , dat diensvolgens zoo als gezegd werd , snel voorbijgaande aanvallen van beroerte gewoonlijk slechts van hyperaemien met eene zeer onbeduidende bloeduitvating moeten worden afgeleid.

Van onbetwistbaren invloed op het beloop en den uitgang en dus ook op de voorzegging van de beroerte , is de zetel van den apoplectischen haard. Apoplectische haarden , welke in de halfronden van de groote en kleine hersenen gezeteld zijn , brengen , wanneer zij niet groot genoeg zijn , slechts geringe storingen in de hersenverrigtingen voort , en geraken meestal lot sluiting of lik — teekenvorming zonder zigtbare sporen achter te laten.

Gewigtiger zijn de in de beddingen de gezigtszenuwen en in de gestreepte ligchamen afgezette apoplectische haarden , daar zij zelfs bij niet aanmerkelijken omvang ,

Sluiten