Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele vernietiging van de bewegende zenuwgedeelten werkt , het vermogen van accommodatie op verre na niet in die mate kan werkzaam zijn , en vroeger wordt uitgeput. Contracturen en verlammingen komen dus bij pseudoplasmata veel zeldzamer en slechts in de laatste ontwikkelingstijdperken voor, en wanneer zij voorkomen , nemen te gelijker tijd met dezelve de hoofdpijn , de ijlhoofdigheid en de sopor, als gemeenschappelijk door drukking yoortgebragt , toe ; terwijl de contracturen en verlammingen bij encephalitis , zonder het toenemen van de hoofdpijn, de ijlhoofdigheid en den sopor, ja zeer gewoonlijk reeds voor de ontwikkeling van deze verschijnselen , te voorschijn treden ; omdat zij namelijk niet zoo zeer de gevolgen zijn van de drukking , als wel van de zich uitbreidende langzame vernietiging van de bewegende zenuwdeelen.

Een pseudoplasma van geringen omvang of van geringe zweibaarheid , brengt geene contracturen en verlammingen voort. Een pseudoplasma van grooten omvang -of van groote zweibaarheid verloopt nimmer zonder van tijd tot tijd terugkeerende , aanmerkelijke hvperaemien der hersenen. Het doodt derhalve dikwijls, voor dat het in staat is, contracturen of verlammingen voort te brengen, en hierin ligt wederom eene oorzaak, waarom contracturen en verlammingen bij pseudoplasmata veel zeldzamer zijn , dan bij encephalitis.

Het pseudoplasma bewerkt gedeeltelijk door drukking , als vreemd ligchaam , gedeeltelijk door het voortbrengen van eene hyperaemie , meer of minder eene bijna aanhoudende hersenprikkeling en ten gevolge van deze, eene voorbeschiktheid tot stuiptrekkingen , °welke met- des te meer zekerheid zullen ontstaan , wanneer ten gevolge van de in hetzelve plaats hebbende stofwisseling, of door verhitting, fouten in de dieet, inspanning van den geest, gemoedsaandoeningen enz., tot hyperaemien wordt aanleiding gegeven. De stuipen komen wel menigvuldig op de aan het pseudoplasma tegenovergestelde zijde voor , omdat op deze de drukking betrekkelijk grooter is, zij kunnen zich echter even goed, zoo als wij in twee gevallen hebben waargenomen , als gevolg van eene algemeene hyperaemie der hersenen en van algemeene hersen-

Sluiten