Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zwavel , de spiesglans en het iodium dezelfde werking gezien, welke men heden ten dage van de levertraan waarneemt, en men zal binnen kort over de levertraan hetzelfde oordeel vellen, hetwelk men over de oudere middelen geveld heeft : dat zij niets baat. Doch de lijdende menschheid behoeft een middel om te kunnen hopen, de geneesheer, om te kunnen voorschrijven. Beide vinden in de levertraan, hetgeen zij zoeken. Mogen de beschermers van de levertraan hun schootkindje 'steeds koesteren en liefkozen! Laat het maar eenmaal groot geworden zijn, dan zullen zij zien , dat het een even groote deugniet is , als alle andere !

Het genezende gedeelte van de therapie der hersentuberculosis bepaalt zich slechts tot die symptomatische hulpmiddelen , welke voorwaar slechts in de handen van eenen physiologischen geneesheer in staat zijn , den lijder verzachting in zijn lijden , en verlenging van zijn leven te bezorgen ; welke in de handen van eenen dweepzieken specificus daarentegen , of in die van eenen opgeblazen empiricus, die zijne diagnoses slechts op verschijnselen en niet op ziektevoortbrengsels bouwt, die altijd slechts de verschijnselen der ziekte, nooit de ziekte zelve ziet, zeer dikwijls voor den lijder verderfelijk worden !

Sluiten