Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ieder van deze diertjes groeit van lieverlede , terwijl het zijne afzonderlijke bestanddeelen verliest , tot eene ronde , kogelvormige blaas , en vormt zoodoende eene waterblaas , of hydatide , in welke wederom ontelbare kleine diertjes aanwezig zijn. Zoo vindt men in eene gemeenschappelijke groote moederhydatide of in den zoogenaamden acephalocystenzak ontelbare groote en kleine, bij opening van denzelven naar buiten rollende hydatides, uit welke andermaal kleinere hydatides rollen , hetgeen zoo voortgaat, tot op de kleinste met het bloote oog niet meer te volgen blaas.

Deze ontwikkeling van hydatidediertjes tot hydatides, vindt intusschen bij den mensch verreweg zeldzamer plaats dan bij de dieren. De vormdrift bepaalt zich veeleer in de meeste gevallen slechts tot enkele diertjes, zoodat men gewoonlijk behalve de moederhydatide of den acephalocystenzak slechts nog eene in dezen bevatte en niet ligt van denzelven af te scheiden hydatidenkyste, of de zoogenaamde eenvoudige acephalokyste aantreft.

Wij hebben acephalokysten in onderscheidene gevallen waargenomen.

Eens eene eenvoudige acephalokyste van de grootte van een hoenderei, in de linker voorste kwab van de groote hersenen met tuberculosis der longen ; eens druifvormig aan den plexus chorioideus hangende kysten met tuberculosis van het buikvlies , en eens ontelbare , in eenen acephalokystenzak bevatte hydatides in het regter en linker halfrond der groote hersenen te gelijk , waarvan die aan de regter zijde, de grootte van eene vuist bereikte, en met fibrochondroide van den uterus en longontsteking bij eene vrouw van 52 jaren gepaard ging.

In al deze drie gevallen , bestond er geen spoor van het een of ander hersenlijden en alle drie de lijders stierven aan de opgegeven met de hydatides gepaard gaande ziekten.

Een krachtig, goed gevoed, zeventigjarig geestelijke van een bloeijend uitzigt, die overigens herhaalde malen aan longontsteking had geleden , welke naar zijne opgave tot meer dan 60 aderlatingen had aanleiding gegeven , stortte , nadat men sedert eenige maanden verminderden

Sluiten