Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog door tusschenvliezen of reeds door naden zamen verbonden zijn , dan is vergrooting van den schedel daarvan altijd het gevolg. De graad van de vergrooting hangt af van den graad der overvoeding.

In het algemeen gelijkt de vergrooting van den schedel bij overvoeding der hersenen in den vorm naar de schedelverwijding bij hydrocephalus.

In zeldzame gevallen ontstaat bij snelle ontwikkeling der ziekte tot hoogere graden aan den kinderlijken schedel een loslaten, diastase der naden , en wel van die van het schedelgewelf met uitstorting der naadbraakbeenderen.

De overvoeding der hersenen is somwijlen aangeboren ; gewoonlijk ontstaat zij intusschen gedurende het buitenbaarmoederlijke tijdperk , en komt inzonderheid gedurende den leeftijd van het kind voor. Zeldzamer neemt men dezelve in de jaren der manbaarheid , hoogst zeldzaam gedurende den verderen mannelijken leeftijd waar.

De aangeboren overvoeding der hersenen gaat met gestremde ontwikkeling van het schedelgewelf, ja zelfs met volkomene acranie , met dwergachtigen groei, met gebreken in de ontwikkeling der hersenen en van andere •werktuigen gepaard.

De na de geboorte ontstane overvoeding der hersenen gaat van voorheerschende ontwikkeling van het watervaatsklierstelsel , van gebrekkige opslorping van den thymus, van engelsche ziekte en gebrekkige ontwikkeling van het spiervleesch vergezeld.

Bovendien voegt zij zich somwijlen bij aangeboren en verkregen hydrocephalus.

De overvoeding der hersenen is gewoonlijk eene primaire en zelfstandige ziekte ; zij wordt echter ook door pseudoplasmata , inzonderheid kanker en tuberkels , ja zonder twijfel ook door verschuiving en beenzweer der halswervels veroorzaakt , en kan in zooverre ook als secundair lijden te voorschijn treden.

Het beloop van de overvoeding der hersenen is in het algemeen slepend , niet zelden echter tamelijk snel.

De overvoeding der hersenen doodt door hersendrukking , vooral bij gesloten schedel.

Sluiten