Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat UWelEd. Hooggeleerde deze korte heelkundige Verhandeling over de spierzamentrekking en derzelver genezing enz. met deszelfs goedkeuring gelieve to yereeren, in welk gunstbetoon, ik levens de aanmoediging vinden zal eene wetenschap te vervolgen , die mij in UWelEd. Hooggeleerden» voortreffelijke lessen even nuttig als aangenaam is voorgesteld.

Ik heb do eer mij met den moesten eerbied te noemen

WEI,EDELE HOOGGELEERDE IlEElii

UfVelEd. Hooggel.

Leeuwarden

1 Mei 1843. Onderdanigen Dienaar

H. M. DUPARC.

Sluiten