Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vellen. Ik hoop echler dat anderen, inet eeno rijpere ervaring toegerust, dit geschilpunt in het belang der kunst mogen beslissen. Met eenige wijziging echter, laat zich ook hierop toepassen, hetgeen dieffenbach betreffende de onderhuidsche doorsnijding van de tongspieren, heeft gezegd: »In eenen tijd namelijk als deze, waar het algemeen gebruikelijk is, om zelfs de eenvoudigste en reeds als goed erkende methoden van operatie to wijzigen, zullen de heelmeesters desniettemin een wijd veld geopend zien, om wijzigingen te maken en instrumenten uittevinden. Men zal kruiswijze, dwarsche, schuin* 8cho, en zelfs halve insnijdingen maken, men zal op nieuwe wijzen bistouries en andere snijdende werktuigen gebruiken enz." (6) (Zie § 32.)

5°. Onderzoek naar do onmiddelijko veranderingen , welke de spieren en pezen, na de doorsnijding en op het daarna volgend tijdstip van aaneengroeijing ondergaan (Zie § 36 en verder).

6°. Uitvoerige ontwikkeling van de aannemelijkste voorschriften voor de mechanische nabehandeling van doorgesneden pezen en spieren.

Wel is waar reken ik mij niet bevoegd de oplossing dezer stelling te ondernemen, maar ik heb mij nogtans voorgesteld, dit punt om deszclfs belangrijkheid , voor eenige oogenblikken mijne aandacht te schenken en door eenige ondervinding gesterkt^ kortelijk te behandelen. Hierover dus later meer (§ 40).

(6) Men zie j. f. dieffenbach, Dit Ileilung des Stotterns durch eine ncue chirurgische Operation. Berlin, 1842.

Sluiten