Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Strictura Urethrae door middel van doorklieving van den musculus iulho - cavernosus, voorgesteld door dufresse - chassaigne (Gaz. des Hópitaux 1841 , N°. 25 en 27) (8).

De onderhuidsche doorklieving, wordt in dit geval , en te regt verworpen, dewijl in de nabijheid van een kanaal wordt geopereerd, van hetwelk toevalligerwijze de minste verwonding eene pisfistel kan doen ontstaan. Volgens den Schrijver is de kunstbewerking aangewezen in die gevallen, 1° waar de vernaauwing in de part bulbosa zit; 2". wanneer de catheter of in het geheel niet, of bezwaarlijk in de blaas kan worden gebragt; 3°. wanneer na herhaald gebruik van den catheter of van bougies, de vernaauwing niettemin telkens op nieuw ontstaat.

kunstoefenaren niet onderhuids uitgevoerd. — Bij zeer geringe graden van Strabismus wordt door dieffekbach niet de continuiteit der spieren vernietigd, maar hij snijdt aan den tegenovergestelden ooghoek, ter plaatse der spieraanhechting van den rectus externus (bij Strabismus convergens) of inlernus (bij divergens), eene breede plooi uit het bindvlies van het ooglid ('conjunctiva palpebraruni), terwijl mede een gedeelte der conjunctiva bulbi wordt weggenomen. Slechts bij S. divergens dient eene grootere plooi te worden weggesneden. (Zie dieffekbach , Ueber das Schieten u. die Heil. desselben durch die Operation. Berlin 1842, p. 79.)

(8) Vergl. mede Bert. Med. Central Zeit. 184', p. 533 en Jllg. Zeitung, 1842, p. 509. — Welligt zal het in vervolg van tijd blijken, dat deze wijze van opereren minder gevaarlijk en onzeker is, dan die, welke door stafford (On perforation and division of permanent strictures of the Urethra by the lancetled stiles; caet. Londen, i838.), ure, civiale en anderen wordt aangeprezen, om ondoordringbare en blijvende vernaauwingen van den pisweg te doorboren cn te doorsnijden.

Sluiten