Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1841 , N". 47) aanbevolen en verrigt. Voorts is nog door denzelfden de genezing ondernomen van

VII. Obliquitas nasi, door onderhuidsche doorsnijding van bet kraakbeenige gedeelte der neus (13).

VIII. Spasmus habitualis musculi Jlexoris longi pollicis door stromeijer , door middel der tenotomie genezen. (Medegedeeld in het Med. Corresp. BI. 1841, Juli, N° 8.) Vele schrijvers betwijfelen nogtans de mogelijkheid eener zoodanige genezing.

IX. Verminderd gezigtsvermogen van het eene oog, ten gevolge van maculae corneae ontstaan, bij gelijktijdige blindheid of scheelzien van het andere oog, door het veroorzaken van eenen opzettelijken kunstmatigen Strahismut, verbeterd door cunier en wolff (14).

X. Onderhuidsche ligatuur, voorgesteld door rigal (Bulletin de Thérapeutique. T. XXI, p. 224.).

XI. De onderhuidsche operatie van de zoogenaamde mures articulares door goykand (Berl. med. C. Zeit. 1841, p. 1024.).

XII. Amaurosis en Amhlyopia, genezen door myotomia der beide binnenste regte oogspieren, door petréqüin [ihid. omdat de bewegingszenuwen op die van het gevoel eenen invloed uitoefenen).

XIII. Onderhuidsche breuksnijding, door guerik (15) ondernomen. De ongunstige uitkomsten nogtans, welke deze kunstbewerking, naar de bijna

(13) Twee zoodanige gevallen zijn te vinden in caspek's Woclienschrift, no. 38, 1841-

(14) Allg. Med. C. Zeit. 1842.

(15) Essais sur In methode sous - cutanée , coniprenant deux mémoires sur les plaies sous - cutane'es en général et sur les plaies sous -cutanées des articulations etc. Paris, 1840.

Sluiten