Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnselen opleveren. — Om te bepalen in hoo ver het afweren der buitenlucht de gevaren eener operatie verminderen zoude, nam gueritt (Gazette médicale, 1840) eene reeks van proeven op levende dieren. Hij maakte door slechts kleine steekwondjes in de huid bij honden, zeer uitgestrekte, diep doordringende spierwonden, waarna de huidwond terstond vereenigd werd; en noch in de wond, noch in het algemeen gestel, volgde reactie, en na verloop van eenige dagen waren de wonden geheel hersteld. Hetzelfde gunstig resultaat verkreeg hij bij doorsnijding van peesvliezen, peesscheeden, zenuwen, en kleine slagaderen.

Niettemin blijft men niet altijd voor opvolgende abscessen en roosachtige ontsteking bevrijd , waarvan de hier achter medegedeelde ziektegevallen (I—XIII) ten bewijze kunnen strekken.

Dat eindelijk het afweren van de dampkringslucht eene noodzakelijke voorwaarde ter genezing van velo wonden is, zien wij dagelijks; want de gelukkige behandeling van doordringende borst- en buikwonden hangt voornamelijk van het spoedig sluiten der wonde af. Men bekommere zich in geenen deele om het bloedextravasaat (vroeger de materia peccans) , noch trachte men de wonde te vergrooten, de bloedende vaten te onderbinden , of bij darmverwondingen, den darm te hechten. Slechts de lucht werkt hier door hare prikkeling als ware materies peccans. — Het is ook aan haar dat het ongunstig gevolg der trepanatie moet worden toegeschreven.

Wij vermelden eindelijk nog:

XV. De doorsnijding van den musculus iliacus door bouvier (zie Berl. Med. Central Zeit. 1841 , p. S82), ter genezing van Lordosis beproefd; hij

Sluiten