Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» zuerst die fehlerhafte Ferdrehung der Fuaswur» zelknochen entsteht, der zufolge der Insertion*»pwnct einiger Muskeln dein Jixen Punct sich ?i*ï— » hert, und der Insertiompunct ander er , vomfixen » Puncle sich entfernt, daher sich die enteren »verkürzen, mW die zweyten sich verlangern, » welches wir sehr oft auch bey Fracturen und » Ferrenkungen wahrnehmen können (22)."

Welke daadzaken nu door scarpa hier bedoeld worden, vind ik niet vermeld.

Uit het medegedeelde blijkt echter zoo veel, dat scarpa niet zoo als ddvernayt , het gebrek regtstreeks wil hebben afgeleid uit eene ongelijkmatige zamentrekking der spieren , maar van meening is , dat de aanhechting van eenige spieren door de oorspronkelijke deformiteit in de beenderen , nader bij derzei ver plaats van oorsprong gebragt, en die van anderen meer daarvan verwijderd is. Dit wordt ook' door little (p. XXIX) zóó voorgesteld, ofschoon min of meer in tegenspraak zijnde met een vroeger gezegde, (p. XIX) dat scarpa het bestaan van slechts Jicrte misvormingen der afzonderlijke beenderen vaststelde enz.

Ook deze opgave is niet naauw keurig. Want ik lees bij scarpa (p. 5), dat bij F'artes congenitus (!) de tuherositas calcanei poslerior geheel en al schijnt te ontbreken ; (p. 8) dat de achterste vlakte van het os calcis steeds veel dunner is dan bij gezonde voeten , en dat aan deszelfs buitenste vlakte, alwaar do abductor hallucis is bevestigd , de tuherositas mede ontbreekt; dat voorts het gedeelte des ligchaams van het os calcis, waarop de hals van den astragalus

(aa) t. a. pl. p. i3, § 15.

Sluiten