Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onderwerp niet mag ontbreken, zoodat hierop kan worden toegepast beuzel sternau's gezegde: «Theorie ist die geistvolle Mutter; Ausübung die icohlthatige Tochter; der Wille der kraftige \ a t e r. Aher sie miisstn verhuilden seyn. Theorie ohne Ausübung ist eine unfruchtbare Mutter; Wille ohne Theorie und Ausübung ein erbarmlicher Eunuc h."

Eene juiste theorie kan derhalve niet onpractisch zijn , want zij staat met de objective, praclische verschynselen in eene naauwe betrekking.

> 8.

Ten aanzien der aetiologie van gezamenlijke verkrommingen , kunnen wij de oorzaken dezer laalslen voegzaam verdeelen iu naaste en verwijderde. De naaste oorzaak is steeds het verloren evenwigt tusschen antagonistische spieren, ontslaan of uit Spasmus of uit Paralysis (Vergl. hieromtrent §§9, 18 enz.).

In ieder geval is eene zamentrekking der spieren (hetzij active, hetzij passive) het gevolg hiervan, welke ten laatste, bij langeren duur, in eene wezenlijke verkorting der spiermassa overgaat, zoodat deze, noch door de werking der antagonisten, noch door uitwendige kracht tot hare vorige lengte kan worden teruggebragt.

Hiermede verbindt zich in vervolg van tijd een ander organisch gebrek, namelijk eene verplaatsing, aaneengroeijing of in de ergste gevallen eene misvorming of wanstalligheid van oorspronkelijk goed gevormde beenderen, terwijl dikwerf ter zelfdcr tijd de gewrichtsbanden verkort en veranderd worden, welke

3

Sluiten