Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

do voetzool en van den achtervoet (aponeurosis plant arit en ligamenta tarsi), zoodat dientengevolge de convexileit des voets is verloren gegaan. Volgens stromeijer (57), is het volstrekt ongegrond eene verlamming der spieren van het been, als medeoorzaak van den platvoet aan te nemen, daar de ervaring leert, dat bij eenige hooge graden van platvoet , de gezamenlijke buigspiercn van het been dikwerf zeer sterk zijn zamengetrokken. Wel is waar is

als bij de plantigradae), genoegzaam te hebben bewezen , dat Valgus en Platvoet geheel tegenovergestelde misvormingen zijn, en dat derhalve de Platvoet niet Vulgus , maar eerder Plantipes behoort genoemd te worden. Wat den paardevoet (pes Equinus) betreft, hij is die misvorming, waarbij de geheele voet met het been dezelfde rigting heeft en de hiel aanmerkelijk is opgetrokken , zoodat de lijder bij het gaan alleen met de teenen of den bal des voets den grond raakt. De tendo Achillis is zeer gespannen, de voet tevens zoodanig gebogen, dat de welving van deszelfs rug en de uitholling der voetzool toegenomen is (vergl. wijders nog chelius , t. a. pl. § 6o3.).

Zoo als wij hierna zullen zien, bestaat er echter niet zelden eene complicatie van klompvoet met paardenvoet, de zoogenoemde Varo - Equinische of Falgo - Equinische vorm , waarbij , behalve de tibiales of peronaei, ook nog de gastrocnemii zijn zamengetrokken. Intusschen treft men ook nog bij eenen waren pes Equinus de tibiales secundair zamengetrokken aan. — Er is volgens littie (t. a. pl. p. 254» Geval XXXV) eindelijk nog eene vierde soort van verkromming des voets; zij is de pes Calcaneus, waarbij de tibialis anticus en de extensores digitorum door contractie zijn aangedaan. De zwaarte van het ligchaam wordt dan voornamelijk door de hiel gedragen en het voorste gedeelte van den voet verheft zich. Men zoude deze soort ook gevoegelijk als den vijfden graad van pes Vnlgus kunnen beschouwen (zie noot 97.).

(57) Beitr. zur Operativen Orthopadik u. s. iv. Hannover i838, p. 99.

Sluiten